Doel onderzoek

 
De strijd tegen het verlies van biodiversiteit is de afgelopen jaren een ‘hot topic’ geworden. Daarom worden ook talrijke terreinacties ondernomen om de leefwereld van bedreigde (en minder bedreigde) soorten te redden of te verbeteren. Maar ondanks de goede bedoelingen worden dergelijke terreinacties te weinig monitorisch onderbouwd met wetenschappelijke kennis over de noden van die soorten. En net daar wil Tracing Nature een handje helpen.
 
Tracing Nature wil het leven van moeilijke en minder gekende soorten op een wetenschappelijke manier onderzoeken. Deze verzamelde informatie kan beheerders aanzetten tot een gerichter en doeltreffend beheer om zo de lange termijn overleving van deze soorten te garanderen.

De Nachtzwaluw, onze eerste case-study is een praktisch voorbeeld hiervan. Het onderzoek van de afgelopen jaren bracht vernieuwende informatie aan het licht over deze soort. Het Agentschap voor Natuur en Bos gebruikt deze gegevens bij het optimaliseren van haar instandhoudingsdoelstellingen voor deze soort.