Radiotelemetrie

 

De leefgewoontes van een bijna onzichtbare vogel in kaart brengen is niet eenvoudig. Radiotelemetrie helpt ons daarbij. Om deze techniek toe te passen heb je twee elementen nodig: een radiozender en een radio-ontvanger. Denk maar aan de TV-beelden waarbij men gezenderde leeuwen  zoekt in de Afrikaanse Savanne. De zender verspreidt een signaal met een unieke frequentie. De ontvanger met antenne vangt deze signalen op zodat de onderzoeker een pieptoon hoort en het gezenderde dier kan localiseren.

Uiteraard kan je een Nachtzwaluw niet belasten met een grote leeuwenzender. Daarom wordt de vogel uitgerust met een minuscuul zendertje. Dit wordt gekleefd op de middelste staartpen. Met behulp van een radio-ontvanger en antenne kunnen we elke gezenderde vogel lokaliseren en volgen. Radiotelemetrie laat ons dus toe meer te weten te komen over het verborgen leven van deze vogel: waar zoekt de Nachtzwaluw haar voedsel, waar slaapt zij en waar brengt ze haar jongen groot.