Hun leefwereld

 

Nachtzwaluwen zijn trekvogels die slechts enkele maanden per jaar bij ons aanwezig zijn. Ze komen aan begin mei en vertrekken weer eind augustus. Tijdens dit korte verblijf proberen zij 2 broedsel te voltrekken. Hierbij leggen zij 2 witte, met zwart-bruine spikkeltjes bezaaide, eitjes op de naakte grond. Wanneer slecht weer zich voordoet in het begin van het broedseizoen, zullen zij hun broedsels even uitstellen. Hierdoor hebben zij slechts tijd om 1 broedsel te voltrekken in dat jaar.

Nachtzwaluwen kom je in Vlaanderen hoofdzakelijk tegen op de Kempense zandgronden. Er zijn nog enkele kleine populaties in Waalse heidegebiedjes. Nachtzwaluwen  zijn bosrandvogels. Je kan ze aantreffen in de overgang tussen bossen en open heide of vengebieden. Als broedvogel kiest de Nachtzwaluw zijn nestlocatie enkele meters in een bosbestand, aan de rand van een open plek. Meestal zoeken zij de beschutting van enkele lagen boompjes als bescherming tegen mogelijke vijanden. Doordat Nachtzwaluwen hun nest zo kort bij open plekken en wandelwegen maken, zijn zij bijzonder gevoelig voor verstoring door bv. loslopende honden. Het is dan ook erg belangrijk je hond ten alle tijden aan de lijn te houden wanneer je wandelt in natuurgebieden!

Het jachtgebied van de Nachtzwaluw bestaat uit een divers landschap met verspreide boompjes, kleinschalige landbouw en bosranden. Deze gebieden blijken bijzonder voedselrijk te zijn doordat zij langzaam afkoelen en insecten langer actief blijven. Onze studie toont bovendien aan dat Nachtzwaluwen gebieden met intensieve landbouw mijden. Dit komt waarschijnlijk doordat hier weinig insecten worden aangetroffen, of dat zij niet houden van grote open ruimten.