Het onderzoek

 

Reeds drie jaar wordt intensief radiotelemetrisch onderzoek gedaan naar de Nachtzwaluwen in Bosland. Elk jaar opnieuw zenderen we een aantal individuen zodat deze 's nachts en overdag gevolgd kunnen worden. Overdag gaan we op zoek naar hun slaap- en broedplaatsen. Tijdens de nacht brengen we het habitatgebruik van de vogels in kaart door hen te op te sporen via een gebiedsdekkende route.

Om de Nachtzwaluwen te kunnen volgen, moeten zij natuurlijk eerst gezenderd worden. Daarvoor worden op regelmatige tijdstippen vangacties gehouden. Dit is enkel toegestaan wanneer de uitvoerende ringer een vergunning hiervoor heeft. Deze vergunning wordt na een intensieve opleiding verleend door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen . Wanneer een Nachtzwaluw wordt gevangen, krijgt hij uiteraard eerst een wetenschappelijke ring. Hierdoor wordt hij geidentificeerd, en zo kunnen we hem/haar bij eventuele terugvangst herkennen. Vervolgens worden verschillende lichaamsmaten opgemeten. Tot slot wordt een minuscuul zendertje op de middelste staartpen gekleefd.


Wanneer de zender geactiveerd wordt, kunnen we een 'piep' signalen opvangen met behulp van een antenne en ontvanger. De sterkte en richting van het signaal stelt ons in staat de locatie van de vogels te bepalen. Maar dit signaal wordt beïnvloedt door het terrein, de begroeiing, slapen ze in een boom of broeden ze op de grond....  Maar dankzij onze uitgebreide terreinkennis kunnen wij nauwkeurig bepalen waar de individuen zich bevinden. 


De resultaten van dit onderzoek vind je hier terug.