GeolocatorsNachtzwaluwen komen in onze gebieden aan rond het einde van april, en vertrekken weer rond het einde van augustus. Het zijn dus zomervogels die tijdens hun aanwezigheid één tot twee nesten voltrekken. Het is in die periode al een hele klus om te weten te komen waar de Nachtzwaluwen zich bevinden, en hoe zij zich gedragen. Maar het grootste deel van het jaar zijn deze vogels afwezig in onze gebieden. Waar of waarheen zij trekken is nog een groot mysterie. Voorlopig lijkt dit een van de best bewaarde geheimen te zijn van de Nachtzwaluw, maar stillaan worden ook dit verhaal ontrafeld.

Om de migratieroute van Nachtzwaluwen te achterhalen worden Geolocators gebruik. Deze toestellen meten lichtintensiteit zolang dat de toestelletjes actief zijn. Wanneer een vogel na zijn trektocht terugkeert naar zijn broedgebied, kunnen de Geolocators gerecupereerd worden. Uitlezen van deze toestellen in gespecialiseerde software maakt het dan mogelijk de afgelegde route te achterhalen. Onderzoek van Engelse wetenschappers heeft inmiddels aangetoond dat Nachtzwaluwen mogelijk overwinteren in Centraal Kongo, en dus niet in Oost- of West Afrika zoals eerst gedacht. In 2012 werden in ons onderzoek voor het eerst 5 Nachtzwaluwen met een Geolocator uitgerust.