Meer dan vogels

 
Het onderzoek naar de Nachtzwaluw leert ons veel over het leven en de leefwereld van deze mysterieuze vogel. Maar onrechtstreeks geeft deze kennis ons ook informatie over andere fauna en flora verbonden aan het habitat van de Nachtzwaluw. Daarom definieert men de Nachtzwaluw als een "paraplusoort".

Kleinschalig heide- en duinenherstel in beboste gebieden komt de Nachtzwaluw ten goede. Nieuwe broedmogelijkheden worden hierdoor gecreëert. Eveneens profiteren anderen zoals blauwvleugelsprinkaan, dopheide, levendbarende hagedis, laatvlieger (foto) en gladde slang van dit nieuw ontwikkeld leefgebied. Als onderzoekers noteren wij dan ook alle opmerkelijke waarnemingen. Hiermee promoten wij de ontwikkeling van nieuwe leefgebieden voor diverse soorten.


Daarnaast wil Tracing Nature zich niet enkel beperken tot onderzoek naar de Nachtzwaluw. Wij willen onze kennis en expertise graag delen met anderen om op die manier het leven van minder gekende soorten te onderzoeken. Want meten is weten, en dit voor een grotere biodiversiteit!