Over ons

Tracing Nature werd in 2012 opgericht als vzw door drie vrienden, allen gepassioneerd door het geratel van de Nachtzwaluw en gebeten door haar mysterieuze levenswijze. Reeds enkele jaren onderzochten zij de leefwereld van deze camouflagekoning, ook wel Geitenmelker genoemd. Maar nu worden hun krachten en kennis officieel gebundeld om het verborgen leven van deze vogel verder te ontdekken.

Dankzij de ervaring met radiotelemetrie, en de Nachtzwaluw zelf, werden reeds belangrijke resultaten geboekt. Nieuwe kennis werd opgedaan over deze weinig gekende soort. Zo bleken bijvoorbeeld mannetjes meerdere zangposten te hebben en de vogels gingen verrassend verder voedsel zoeken dan eerder werd aangenomen.

Wil je zelf de Nachtzwaluw beter leren kennen? Ben je benieuwd naar zijn camouflagekunsten? Volg ons dan en treed binnen in hun mysterieuze levenswijze.


Radiotelemetrie

De leefgewoontes van een bijna onzichtbare vogel in kaart brengen is niet eenvoudig. Radiotelemetrie helpt ons daarbij. Om deze techniek toe te passen heb je twee elementen nodig: een radiozender en een radio-ontvanger. Denk maar aan de TV-beelden waarbij men gezenderde leeuwen zoekt in de Afrikaanse Savanne. De zender verspreidt een signaal met een unieke frequentie. De ontvanger met antenne vangt deze signalen op zodat de onderzoeker een pieptoon hoort en het gezenderde dier kan localiseren.

Uiteraard kan je een Nachtzwaluw niet belasten met een grote leeuwenzender. Daarom wordt de vogel uitgerust met een minuscuul zendertje. Dit wordt gekleefd op de middelste staartpen. Met behulp van een radio-ontvanger en antenne kunnen we elke gezenderde vogel lokaliseren en volgen. Radiotelemetrie laat ons dus toe meer te weten te komen over het verborgen leven van deze vogel: waar zoekt de Nachtzwaluw haar voedsel, waar slaapt zij en waar brengt ze haar jongen groot.

Doel onderzoek

De strijd tegen het verlies van biodiversiteit is de afgelopen jaren een 'hot topic' geworden. Daarom worden ook talrijke terreinacties ondernomen om de leefwereld van bedreigde (en minder bedreigde) soorten te redden of te verbeteren. Maar ondanks de goede bedoelingen worden dergelijke terreinacties te weinig monitorisch onderbouwd met wetenschappelijke kennis over de noden van die soorten. En net daar wil Tracing Nature een handje helpen.

Tracing Nature wil het leven van moeilijke en minder gekende soorten op een wetenschappelijke manier onderzoeken. Deze verzamelde informatie kan beheerders aanzetten tot een gerichter en doeltreffend beheer om zo de lange termijn overleving van deze soorten te garanderen.

De Nachtzwaluw, onze eerste case-study is een praktisch voorbeeld hiervan. Het onderzoek van de afgelopen jaren bracht vernieuwende informatie aan het licht over deze soort. Het Agentschap voor Natuur en Bos gebruikt deze gegevens bij het optimaliseren van haar instandhoudingsdoelstellingen voor deze soort.

Meer dan vogels

Het onderzoek naar de Nachtzwaluw leert ons veel over het leven en de leefwereld van deze mysterieuze vogel. Maar onrechtstreeks geeft deze kennis ons ook informatie over andere fauna en flora verbonden aan het habitat van de Nachtzwaluw. Daarom definieert men de Nachtzwaluw als een "paraplusoort".

Kleinschalig heide- en duinenherstel in beboste gebieden komt de Nachtzwaluw ten goede. Nieuwe broedmogelijkheden worden hierdoor gecreƫert. Eveneens profiteren anderen zoals blauwvleugelsprinkaan, dopheide, levendbarende hagedis, laatvlieger (foto) en gladde slang van dit nieuw ontwikkeld leefgebied. Als onderzoekers noteren wij dan ook alle opmerkelijke waarnemingen. Hiermee promoten wij de ontwikkeling van nieuwe leefgebieden voor diverse soorten.

Daarnaast wil Tracing Nature zich niet enkel beperken tot onderzoek naar de Nachtzwaluw. Wij willen onze kennis en expertise graag delen met anderen om op die manier het leven van minder gekende soorten te onderzoeken. Want meten is weten, en dit voor een grotere biodiversiteit!