Partners

Agentschap Natuur en Bos

Universiteit Hasselt Antwerpen Namen

Instituut 

Max-Planck

Gemeente Hechtel-Eksel


Agentschap Natuur en Bos

Vlaamse Overheid

Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid koestert, beschermt en ontwikkelt ruim 90.000 hectare aan natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen. Waardevolle natuurprojecten? Daar zet Natuur en Bos graag mee de schouders onder, met financiële steun én vakmanschap. Onder het motto 'meer, beter en samen' creëert Natuur en Bos met diverse partners een groter draagvlak voor natuur. Het Agentschap Natuur en Bos stelt hun terreinen ter beschikking en voorziet materiële ondersteuning voor ons onderzoek. Welkom in de Vlaamse natuur!


Universiteit

Hasselt  

Antwerpen

Namen

Universiteiten zetten mensen en kennis in om - samen met anderen - grote maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Het succes hierin is meetbaar aan de continue groei van de impact en reputatie van de universiteit én van de regio.  Zo wordt de universiteit een plek waar de regio de wereld vindt en de wereld de regio. 


Instituut Max-Planck

Internationaal onderzoekscentrum

De Max Planck Society doet fundamenteel onderzoek in de natuur-, levens- en menswetenschappen. Sinds de oprichting in 1948 zijn 20 Nobelprijswinnaars uit de gelederen voortgekomen. De Max Planck Society met zijn 86 instituten en faciliteiten is het internationale vlaggenschip voor de Duitse wetenschap - naast vijf buitenlandse instituten exploiteert het 20 Max Planck Centers met partners zoals Princeton University, Paris University of Sciences Po in Frankrijk en University College London of de Universiteit van Tokio in Japan. De Max Planck Society, die voor de helft door de federale overheid en voor de helft door de deelstaten werd gefinancierd, had in 2019 een basisfinanciering van ongeveer 1,9 miljard euro.


Hechtel-Eksel

Gemeente 

Met Bosland in de achtertuin mag Hechtel-Eksel zich de groenste gemeente van Vlaanderen noemen. En met de nachtzwaluw adopteert Hechtel-Eksel een echte mascotte voor het typische landschap van de gemeente. De talrijke droge en zandige landduinen en open plekken heide in de uitgestrekte bossen in de gemeente zijn namelijk de ideale leefomgeving van deze soort. Hechtel-Eksel herbergt dan ook een van de grootste populaties nachtzwaluw, die elders in Vlaanderen bijzonder zeldzaam geworden is.


Bosland 

Grootste bosgebied van Vlaanderen   

BosLAB

Platform natuur en wetenschap

Deze gigantische natuurkern - gelegen in de gemeenten Hechtel-Eksel, Pelt en de steden Lommel en Peer - ligt in het hart van Noord-Limburg en bestaat uit een 12-tal deelgebieden. Het Project Bosland is een samenwerking van vier gemeentebesturen, het Agentschap Natuur en Bos, het Regionaal Landschap Lage Kempen en Toerisme Limburg. Bedoeling is om de mooie en kwalitatieve Boslandse natuur te behouden en verder te ontwikkelen, maar ook waar mogelijk open te stellen voor het grote publiek. Daarbij staat duurzame ontwikkeling voorop: Bosland creëert dynamiek vanuit het groen!

BosLAB verenigt alles wat er binnen Bosland leeft rond natuur en wetenschap. Op dit platform wordt alles over natuurtypes en soortenrijkdom, over onderzoek en over natuurprojecten in Bosland verzameld.